Dostawca
Adres wydawniczy
Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Robert Bosch Sp. z o.o.
Nazwa i adresRobert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Polska
Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmyRafał Rudziński, Piotr Pyzio
Wpis do rejestruKRS 0000051814
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)526-10-27-992
Numer rejestrowy BDO:000007792
Kapitał zakładowy197443600 PLN
Oznaczenie sądu rejestrowego RBPLSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Internetowy system rozstrzygania sporów (ODR)Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): Komisja Europejska stworzyła europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących obowiązków wynikających z umowy sprzedaży internetowej lub umowy serwisowej.

Platforma dostępna jest tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie angażujemy się w żadne pozasądowe postępowania ugodowe przed zwróceniem się do odpowiednich organów arbitrażu konsumenckiego.